TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 27 3) Arch. St. Nicolaas Gasthuis, inv. gegeven voor 14 groote elzenboomen inv. no. 18, rekening anno mede te heinen. Het St. Nicolaas Gasthuis in Den Haag heeft een lang het land bezeten, dat achter de westzij van Noordeinde en benoorden de Molenstraat lag en no. om 1512: betaald voor 6 elzenboomen het gebruik van het van raam afgeleide werkwoord ramen nog aan een ander voorbeeld uit Haagambacht toelichten, tijd het dat later in den Princessetuin, thans den tuin van het Konink lijk Paleis in het Noordeinde, omgezet is. Onmiddellijk achter de erven van de Molenstraat bestond het uit geestgrond, die voor hennepbouw geschikt was en daar voor dan ook gebruikt geweest is. Het grootste deel was veenig weiland, dat den meesten tijd in eigen gebruik bij het Gasthuis was. In de rekeningen van de Gasthuis meesters komt men zoodoende een aantal uitgaven tegen, die betrekking hebben op werkzaamheden aan het in stand houden van omheiningen en grensafscheidingen besteed. Er werd bijv, met „willighe poten” en met „rijsen” „geheynd” 1), maar men vindt ook een post, die als volgt luidt: Gegeven Frans Meessen op het Spui voor „elssen bomen daer men in de weije mede gheraemt heeft” 2). Voeg ik hier nog aan toe, dat men in andere rekeningen uitgaven aantreft voor elzeboomen om mede te heinen 3), dan zal, hoop ik, iedereen wel willen erken nen, dat de gelijkstelling van heinen en ramen de voor keur verdient boven de dubbele „verbastering”, zooals die geopperd werd in de trits: zand - zaam - raam. H Arch. St. Nicolaas Gasthuis, inv. no. 18, rekening anno 1507 en 1508. 2) Arch. St. Nicolaas Gasthuis, inv. no. 18, rekening anno 1508. 18, rekening anno 1511; te heinen in de weide; om

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 35