I A ill f STM «SM» ggfall - Het Generaal Post-Comptoor, bezijden de Groote Kerk. Zie blz. 115. Naar een teekening van P. C. la Fargue omstreeks 1770 in het Gemeente-archief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 4