DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 32 Dit is het schiethuis van het voormalige St. Hubertus Gilde op het hooge duin bij het begin van den Waalsdorpschen weg; voor eenige jaren is het afgebroken. Vóór 1875 schoot dit Gilde op banen ten N.O. van het Zwitsersche Huis aan de Sprank. Verg. Jhr. Mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland, Het Haagsche scherpschuttersgilde Petit St. Hubert, Jaarb. Die Haghe, 1913. (Noot van P. J. v. Br.). van 1611 nog duidelijk is te zien en zooals bovendien uit tal van acten zou zijn te bewijzen. Op de kaart van Balthasars eindigt deze Denneweg ongeveer ter hoogte van het tegenwoordige duin Petit St. Hubert, even ten zuiden van het tegenwoordige hotel de Witte BrugDat deze Denneweg trouwens - en de geheele door ons teruggevonden weg van Arendsburg af tot in de vroegste oudheid moet teruggaan, zal ons, behalve uit wat we reeds eerder zagen, duidelijk worden door de volgende overwegingen. 1. De tegenwoordige Raamweg, dus een deel van den vroegeren Denneweg, is de westgrens van Wasse naar, scheiding tusschen Wassenaar en Haagambacht. Waar in elk geval Wassenaar een van de oudste am bachten is, zoo zal de Denneweg zelf allicht nog ouder zijn. 2. In het verlengde van dien Denneweg strekte zich van het tegenwoordige Petit St. Hubert1) af naar tegen woordig strandpaal 99 een denkbeeldige lijn uit, de verdere grensscheiding tusschen Wassenaar en Haag ambacht, tevens de scheiding tusschen de Oostduinen en de Westduinen. 3. Haagambacht is door den graaf van Holland af gescheiden uit ’t oude Monsterambacht. Voor de vor ming van Haagambacht omvatte Monsterambacht al het gebied tot aan den Denneweg toe en tot aan de scheiding tusschen Oost- en Westduinen. Dit blijkt o.a. uit een acte van 20 Sept. 1266 (v. d. Bergh II 140), waarbij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 40