E kW KAART 1. Sgr Dl elkaar gepaste gedeelten van twee bladen uit Foto van aan het kaartboek van Floris Balthasar uitgegeven in 1611. De ,,lant scheidynghe” tusschen Rijn- en Delfland over de Roggewoning is er op aangegeven. Met den aanleg der Haagsche Singels is nog geen begin gemaakt. De namen Hubert Wouterslaantje en Raamweg ontbreken; de weg naar de zeeduinen heet in zijn geheel Denneweg. De Zijlwatering draagt den naam van „de gemeen vaert van Wassenaer”. ^F.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 45