I 4>,. A' 5< ÓCH RAVE?. *- - x<' I aJ V OOT s b i 7b^l ..4 /.V b j - ‘C - u v~c’’ 'X A gedeelte van een kaart K_ t Ï-- KAART 2. >2 »- V* ’sV^' t> y WScUor Foto van een gedeelte van een kaart van Floris Balthasar uitgege ven in 1615. Aan de noord- en zuidzijde van Den Haag zijn stukken van den toekomstigen grachtengordel reeds aanwezig. Het Hubert Wouterslaantje en de Raamweg zijn niet behoorlijk van elkaar onder scheiden. f/ZF- i 9* H ff}-, b tl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 48