9] if 1 KAART 3. Foto van een gedeelte van kaart No. 708 uit het archief van Delfland. Bovenaan ziet men nog juist den binnenrand der zeeduinen (grafelijkheidswildernis)De rechte zwarte lijn op de linkerhelft stelt de rooilijn van de westgrens der Oost- duinen voor; op de volledige kaart loopt zij recht door naar het strand. Zij raaide over het rechte stuk van den Denneweg, tegenwoordig de Frederikstraat tusschen Mauritskade en Kerkstraat uitmakende. De ligging van den Slijp- of Harnasmolen ten opzichte van de haken in den Denneweg en in den buurtweg komt duidelijk uit. De dikke donkere lijn midden op de foto geeft de grens tusschen Wassenaar (Wassenaar en Zuidwijk) en Haagambacht aan; noordwaarts eindigt deze aan de noordpunt van het H.W. laantje. West aan dit laantje grenst het stuk grond met woning, dat in 1561 aan Huybreght Woutersz toebehoorde en waarvan vol gens den legger der grondeigendommen van 1670 toen eigenares was de weduwe van Simon Pieterse. De grens Haagambacht/Zuidwijk loopt van de noordpunt van het H.W. laantje langs de Oude Zijl tot voor het huis van colonel Gleser (op de tegenwoordige buitenplaats Oostduin). De grens tusschen de ambachten Zuidwijk en Wassenaar (niet op de kaart aangegeven) zet zich daar oostwaarts voort langs de Zijlwetering, terwijl de grens tusschen Wassenaarambacht (dus zonder Zuidwijk) en Haagambacht zich naar den Heerweg (den tegenwoordigen Wassenaarschen Weg) richt en dien rechthoekig kruist. Anno 1672. fs

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 53