TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 45 x) Mr. S. J. Fockema Andreae, in den tekst bij de Kaart van Rijn land door Floris Balthasar, 1929. 2) Een fotografische reproductie van het gedeelte, betrekking heb bende op Den Haag en omgeving, bevindt zich in de verzameling kaarten op het gemeentearchief van Den Haag. alle wegen, wateren en andere voorwerpen, terwijl ook voor vergelijking met het tegenwoordige de door hem opgenomen namen nog hun waarde hebben1). Doch in werkelijkheid is er geen tegenspraak, want de uitspraak van Fockema Andreae slaat uitsluitend op de kaart van Rijnland. Immers de kaarten van Delfland en van Rijn land waren op zeer verschillende manier tot stand ge komen. Ter zelf der plaatse deelt Fockema Andreae ons mede, dat reeds vóór 1604 de toenmalige landmeter van Delfland Mathijs Been (ook wel De Bye genoemd) aan een groote kaart van het hoogheemraadschap Delfland begonnen was en dat in Aug. 1608 aan Floris Balthasar werd opgedragen deze kaart in het koper te brengen en tevens „eenige bijvoechselen” daarop te doen. In 1610 heet het al, dat hij „dezelve verbetert ende 't merendeel van Delfland hermeten” heeft. Het in 1611 voltooide werk stond voortaan uitsluitend op zijn naam, zegt Fockema Andrea. Nadat tusschen 1608 en 1611 de kaart van Schieland door Floris Balthasar vervaardigd was, volgde eerst op 7/1/1610 een overeenkomst met Rijnland, waarin omstandig uitgedrukt werd, aan welke eischen de kaart had te voldoen. Kortom, uit deze mede- deelingen blijkt, dat de kaart van Delfland slechts ten deele, die van Rijnland geheel het werk van Floris Balthasar was. Er bestaat nog een kaart van Delfland op naam van Mathijs Been2), wat dan de voorlooper van de op naam van Floris Balthasar gestelde kaart van 1611 zal zijn. Daarop staat het woord Denneweg op een plaats overeenkomende met die op de kaart van 1611,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 56