het persoon- de orde; de eeuw Het Bestuur Dr. H. E. VAN GELDER, Voorzitter Jhr. Dr. D. P. M. GRASWINCKEL, Secretaris Ook dit jaar verschijnt het Jaarboek onder redactie van het Bestuur, dat dankbaar is, dat het nog verschijnen kan en dat de reeks niet behoeft te worden onderbroken. Voor den inhoud zijn wij aan oude en, gelukkig, ook aan nieuwe medewerkers dank verschuldigd. Vele facet ten van de historie onzer stad waren ook ditmaal weder belicht; zoowel de economische als de topografische ont wikkeling, haar geestelijke belangstelling en lijk leven van haar inwoners komen erin aan middeleeuwen, de achttiende en de negentiende krijgen achtereenvolgens de belangstelling. Moge het ook dit jaar aan de leden welkom zijn en de belangstelling voor onze Vereeniging en haar werk levendig houden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 7