DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 66 ding aan den binnenzoom der duinen door een rechte lijn met het noordelijk einde van het H.W. laantje ver bonden heeft om de grens sluitend te maken. Misschien zal de opmerking gemaakt worden, dat het meer voor de hand gelegen zou hebben om de grens over den Raamweg en het H.W. laantje rechtstreeks door te trekken naar het strand. De reden, dat men dit in 1543 niet gedaan heeft, zal wel van praktischen aard geweest zijn, waarbij tegelijkertijd niet uit het oog verloren mag worden, dat het niet de opzet was een ambachtsgrenslijn in de grafelijkheidsduinen uit te zetten. Bij het uitzetten van raaien niet op de kaart, maar in het veld is de aan wezigheid van goed merkbare punten onvermijdelijk. Hooge huizen en bij nauwkeurige raaiing schoorsteenen daarop waren geliefde voorwerpen voor dit doel. In het verlengde van den Raamweg ontbrak zuidwaarts een merkpunt van dien aard, achter den Denneweg echter niet. De Denneweg zelf had een eenigszins bochtig ver loop (thans nog goed merkbaar) en had dus geen vaste richting. Men liet de rooilijn daarom vallen over één punt van den Denneweg, dat van het standpunt van peiling af goed zichtbaar zal zijn geweest, en over den schoorsteen van het groote huis in het Voorhout vlak achter den Denneweg. Wanneer Pabon het in zijn ge dachtengang poogt voor te stellen, dat de bedoelde raai in het verlengde van den Raamweg gelegen was, dan tast hij de plank mis. De raai houdt uitsluitend verband met den echten Noord-Denneweg en laat den Raamweg volkomen ter zijde liggen. Was Pabons kennis van den werkelijken toestand op peil geweest, dan had hij zijn grens recht door moeten trekken van den Denneweg Frederikstraat) bij de Mallemolen naar strandpaal 99 en had hij den Raamweg buiten spel moeten laten. Dat hij er in geslaagd is èn den ouden, eigenlijken Noord-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 77