INHOUD Bladz. 1 22 114 128 I 139 1 198 240 De Haagsche Vischhandel in de Middeleeuwen door Dr. H. E. van Gelder De Raamweg en de oude grens tusschen Wasse naar en Den Haag door Dr. P. J. van Breemen, met vier kaartjes Bestelling van brieven te 's Gravenhage in den pruikentijd door Mr. W. J. M. Benschop, met een afbeelding en een plattegrond Een Haagsche courantendrukkerij vóór 200 jaren door Dr. H. E. van Gelder, met twee afbeel dingen Een jeugdliefde van Gijsbert Karei van Hogendorp door M, Antoinette P. Roelofsz, met drie afbeel dingen Grepen uit de geschiedenis van de Natuurkundige Maatschappij Diligentia, 1793—1943 door Dr. A. Schierbeek Alphabetisch Register

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 8