TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 71 x) Dr. A. A. A. Verbraeck, Het Westland, 1933, bl. 19/20. 2) Aardrijksk. Woordenboek. 3) Encycl. 3de dr. 1912. het Westland. Zou hij zijn lezers weer eens in het ootje willen nemen, heb ik mij onwillekeurig afgevraagd. Men oordeele zelf op grond van de volgende gegevens en aanhalingen. „Het Westland is nooit een staatsrechterlijk begrip geweest; men zal dan ook tevergeefs naar administratieve grenzen zoeken. De algemeene opvatting is, dat het Westland omvat het gebied ten westen van Delft, waar van de noordgrens gevormd wordt door de oude ge meentegrenzen van Loosduinen en Den Haag Geografisch en administratief is het Westland dus geen eenheid; het is een gebied ten Westen van Delft, waar bij scherpe omgrenzingen ontbreken”. Aldus Dr. Ver braeck, schrijver van een wetenschappelijk werk over het Westland; hij deelt er in mede zijn inlichtingen over de begrenzing van het gebied te danken te hebben aan Dr. A. A. Beekman1). Dat het Westland werkelijk een gebied is met ten deele zwevende grenzen, blijkt ten duidelijkste daaruit, dat er zoowat even veel verschillende opvattingen om trent omvang en begrenzing ervan bestaan als er zich schrijvers met het Westland hebben bezig gehouden. Een van de ruimste opvattingen in dat opzicht vindt men bij Van der Aa2), die er anno 1849 de volgende ge meenten toe rekende: ’s Gravenzande met Zandambacht Monster, Naaldwijk, De Lier, Maasland, Maassluis, Schipluiden, Wateringen, Hof van Delft, Rijswijk en Loosduinen. Zeer besnoeid treft men het begrip aan bij Winkler Prins3); hij telt er slechts de volgende vijf gemeenten toe: Loosduinen, Monster, ’s Gravenzande,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 83