EN HET BUITENGOED ZORGVLIET 91 BIJLAGE No. 6 Foto van TOELICHTING BIJ KAART No. 1. 1969 uit het Archief een gedeelte van kaart inv. no van Delfland. De kaart in haar geheel beeldt het gebied tusschen het Noord- einde (dat er voor een deel nog op staat) en de zee af. Het is blijkbaar om de weg naar Scheveningen te doen geweest, die nog als duinpad voorhanden is. Ten westen van dit pad is een smal lere, ten oosten ervan een wat breedere strook lands geteekend. Aan den westkant is het gedeelte tegenover de koren- of noord- molen niet in teekening gebracht, maar wel het duingebied, dat even verder langs den weg ligt. Aan de oostzijde staan de laan en de woning van Schuddegeest er nog op en in de duinen de pan Het Jonge Rijs. De oostpunt van de vallei van Segbroek met het terrein van Zorgvliet scheiden zich scherp van de om ringende duinen noord, oost en zuid af. De uit het westen aan- stroomende beek maakt bij de woning een rechten hoek, binnen welken het huis met een hooiberg en een boomgaard liggen. Het geheele terrein van Zorgvliet tusschen de zeeduinen en de klin gen wordt als vlak land afgebeeld. Een groot vierzijdig stuk land oost van de beek is rondom afgeheind. De weg langs de ZO-heining is de oude Rijnweg. Even voor de snijding van de beek door dezen weg gaat een duinpad in ZO-richting af, dat op eenigen afstand west van de beek blijft en zich ten slotte richt naar en overgaat in het pad, waaruit het begin van de Laan van Meerdervoort is ontstaan. Het hier afgebeelde gedeelte van de kaart geeft duidelijk de ligging, de terreinsindeeling en -afpaling van Zorgvliet weer. Over den vermoedelijken ouderdom van de kaart zie men de opmerkingen daarover in bijlage no. 5.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 104