I 1 TET i J SEG Rijn tv eg KLINGEN - DER WIL c D 4de weer KLEINE VEENTJE einde Noord-I Kaart no. 2 strekweren (veengrond) zand- en lage geestgronden c beekmolentje (na 1621) Jde weer (koh. 10J' penn. a° 15&J) ban-, veen- of middelwatering beek B BROEK beek A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 106