EN HET BUITENGOED ZORGVLIET 93 Willem Bentinck 1675 1561. 'o x cv T3 8 CT» o o. o D Het land, waarop dit huis stond, was afkomstig uit den boedel van Willem Goud. In 1595 was eigenaar Gerrit (of Gerard) van der Burch, procureur voor het Hof van Holland. In dat jaar ver koopt hij 14 hont lands, wezende meest geestland, daar tegen woordig zijn woning op getimmerd is, waaruit op te maken valt, voor Vi ■<- 1616, voor het geheel 1616 1617 i zijn erfgenamen 16171631 C Een stuk land, nominaal groot 4 morgen, tusschen de strekweren en de klingen gelegen, in 1577 „het oude woonincxken” geheeten, hoewel er toen geen huis (meer) op stond, evenmin als in 1561. Het omvatte zoowel weiland, hoog land, geestland als duinlanden of klingen, dus stellig Ook een stuk van de wildernis (c). Ten noorden was het helend aan de klingen en geestlanden van Willem Dirksz. (a) Philips Capoen Philips Rembrantsz. 1444) Martijn Jacobsz. ■<- 1464 1472 Betgen Martins (wed. van Martijn Jacobsz. vóór 1488 Aernt Jansz. (die) backer 1488 1500 Pieter Baertsz. 15001507 Jan Bruinsz. 1507 - f 1540 of 1541 Cornells Jansz. van Montfoort 1540 of 1541 f (omtrent 1545) Diens erfgenamen als blooteigenaars (omtrent 1545) 1561 -> Jan Dirksz. onder duin alias Rijke Jan als erfpachter 1540 f in of voor 1573 Diens weduwe 1573 -> Gerrit Jansz. ■<- 1578 1591 -> (gekaveld in 1595 Cornells van Alphen (voor %?)-<- 1599 1612 ->■ Aaltje Jans voor 1616 Nicolaas van Alphen Erkenraat J’ Adriaan Amen Groen en Ernestus van den Brouck 1631 1643 Jacob Cats 1643 f 1660 Diens erfgenamen 1660 1675 enz. De overdracht had plaats op 16/1/1675, maar de verkoop was reeds in 1674 tot stand gekomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 107