OVER DES BURGGRAVEN HUUR ENZ. 96 genoemde perceelen liet samenvallen met die onder no. 7. Het is mij sedert dien gebleken, dat no. 7 betrekking heeft op de lan derijen van de hierboven met H gemerkte woning van de familie Hanneman en no. 31 op het landgoed nu onder de letter F be schreven, het latere Duinweide. De grenzen tusschen beide land goederen waren in het duingebied slecht bepaald en eerst tegen het eind van de 16de eeuw werd er omtrent de afgrenzing een schik king tusschen de toenmalige eigenaars getroffen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 110