115 hierop gegeven beschikking, zoowel in het Koninklijk Huis-Archief, als in het archief der Stadhouderlijke Se cretarie op het Algemeen Rijks-Archief, mocht geen re sultaat opleveren. Het is dan ook zeer wel mogelijk, dat de stadhouder deze eenvoudige zaak met een mon- delingen wenk aan het bestuur van de Hofbuurt, heeft afgedaan. VAN BURGER- EN SCHUTTERSDIENSTEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 129