f/ s/ f 0EC,STG6EST 5T R A AT WEcZ_- SECTIE B QEMeENTE SASSENHElM nDE Duiven vlucht^ NAARDE K ADASTR K AAR T KANTOoK LEIDEN. .,De Duivenvlucht”: I N?'3^1/349 &,3lty7 PE POSTBRUQ, hIJPOTHEEK ■S As S EN H ElM STRAATWEc. - - 3W7 Kaart var S. 3/ 0/ -XP^sr-/ ----7%WVf

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 146