38 st. bij. De plaatsen in de vergaderde wagens kostten: in de bak, voorwaarts rijdende, 3 gld.; achterwaarts rij dende 2 gld. 10 st. en achterin zittende 1 gld. 18 st. Dan komen de, uit de verordening van 1666 overge nomen, prijsregelingen voor het passagiersverkeer op Rotterdam, Maassluis, Dordrecht, Gouda, Wassenaar, Voorburg, Rijswijk, Scheveningen en enkele plaatsen in het Westland. Hierbij is alleen sprake van afgehuurde wagens. Daarop ga ik dus niet verder in. Slechts een paar voorbeelden. Met zes personen kon men naar Rotterdam en terug rijden voor 6 gld. 10 st. Een wagen over Rijswijk en Honsholredijk naar Naald wijk en terug kostte 4 gld. Voor heen en weer naar Gouda betaalde men 9 Gld. Idem naar Scheveningen 1 gld. 16 st. i); naar Rijswijk 1 Gld. 5 st.; naar Voor burg 2 gld.; naar Wassenaar (Huis van Wimmenum) 3 gld. 16 st. Er staat bij al die lijnen van het Delftsche Veer niets over vergaderde wagens. Kon men dus naar Rotterdam, enz. niet, zooals naar Leiden, enz. worden gebracht te gen betaling van een vastgesteld bedrag per plaats? Heeft de overheid het onnoodig geacht ter zake bindende voor schriften te geven, omdat het aantal voerlieden, dat op het Kleine Veer reed, vrij groot was, zoodat lust om vrachtjes te krijgen, die mannen wel zou weerhouden van het vorderen van onredelijke prijzen? Misschien ook kon men vaak, zooals, denk ik. Pepyss, door bemidde ling van den veercommissaris, samen met toevallig in dezelfde richting gaande onbekenden een wagen afhuren. Alleszins de aandacht waard is de bepaling: „Item sullen de Voerluyden op de voorsz. Veeren rijdende ge- VAN HAAGSCHE POSTWAGENS 134 1) De door Constantijn Huygens ontworpen Scheveningsche weg was enkele jaren te voren aangelegd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 150