Misschien is de opzet mislukt ten gevolge van het, kort daarna, uitbreken van den Spaanschen Successie oorlog. In de bekende Heeren- of Berigtenboekjes vindt men uitsluitend den postwagen op Amsterdam vermeld.1) Heeft een postwagen van Den Haag op Antwerpen gereden? Het is wenschelijk nog één vraagstuk te bespreken. Heeft niet ook een postwagendienst van Den Haag, via Rotterdam, op Antwerpen bestaan? Plaats van het kantoor der Haagsche postwagens op Amsterdam na 1692. Het kantoor van deze onderneming is tot 1692 bij Van Offenbergh gebleven. Toen ging het over bij Cornelis van Beukerhout, aan het Leidsche Veer. In 1740 vindt men ’t bij Persijn, in het Voorhout, tegenover de Nieuwe Doelen. Daar reed ook de postwagen af. Persijn woonde trou wens al in 1717 aan het Leidsche Wagenveer. Hij nam daar brieven aan. die men met dien wagen naar Amster dam wilde verzenden. De onderneming vervoerde deze krachtens een overeenkomst, in 1673, onder de auspiciën van de magistraat, aangegaan met den toenmaligen post meester op Amsterdam. Wie deze gelegenheid om te correspondeeren benutte, moest dubbel port betalen, want de directie was verplicht het gewone port aan den post meester af te dragen. 2) Voor dat de overheid zich hier mede bemoeide had men elkaar in de wielen gereden. Dit hoop ik te zijner tijd elders te behandelen. IN DE XVIIe EN XVIIIe EEUW 137 x) Overvoorde vermeldt (biz. 372) een postwagen op Breda en Bergen op Zoom in 1721. Wellicht een drukfout. 2) Gem. Archief 's-Gravenhage. O.a. 129.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 153