IN DE XVIIe EN XVIIIe EEUW 143 de oude wa- brengen, mogen onderweg pakjes alleen worden afge geven of aangenomen te Halfweg, Haarlem (op één plaats in het midden der stad) aan de Dorstige Kuil, de Geleerde Man, te Hillegom, Lisse, Sassenheim, aan de Duivenvlucht, te Oegstgeest, Haagsche Schouw en Huis ten Deyl. Waarna volgt een bepaling nopens het be zorgen en vervoeren van brieven voor de bewoners der buitenplaatsen langs den weg, zoomede het daarvoor te heffen port. Art. 8 verbiedt postiljon en passagiers tabak te rooken, zelfs wanneer slechts één der laatsten er bezwaar tegen maakt. Art. 9 vergunt de directie open of overdekte post- chaisen te doen rijden, om één of twee passagiers te vervoeren. Prijs voor een open chais, voor één persoon 15 gld. voor twee 17. Een overdekte chais kost resp. 17 en 20 gld. Voor het traject Amsterdam, Leiden, resp. Den Haag-Haarlem zijn die cijfers 12 en 14 per open en 14 en 16 per overdekt wagentje. De huurder van een chais kan zelf het uur van vertrek kiezen. Art. 10 eischt goede wagens en makke paarden. De postiljons, die nuchtere, bekwame voerlieden moeten zijn, behooren steeds een gedrukt exemplaar van de or donnantie bij zich te dragen. Art. 11 gelast uitsluitend te rijden over de gewone heirbanen of heerenwegen, op poene van 6 gld. boete voor den postiljon. Art. 12 bepaalt, dat, als de postiljon door onachtzaam heid of dronkenschap den wagen laat omvallen, hij al mede 6 gld. verbeurt. De directie moet de boete (ook die bedoeld in artt. 7 en 11) betalen en korten op ’s mails loon. Art. 13 handhaaft de vrachtprijzen voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 159