Is de dienst nogmaals heropend? Laat Gerenoveerd Reglement op de wagenveeren van Sep~ tember 1799. ons nagaan hoe het tijdens de bewindsjaren van Wel zegt Bouricius, dat de dienst later is hervat, maar hij noemt geen bronnen, waaruit het blijkt. Ik heb de Haagsche Courant tot 1803 doorgelezen en niets ter zake gevonden. Maar dat is niet afdoende, want de bewaard gebleven jaargangen zijn onvolledig. En ik spreek een schrijver van zooveel gezag niet gaarne tegen. Maar toch geloof ik, dat hij zich vergist. Hij verwart, d.m., bij hetgeen hij verder zegt, den Haagschen post wagen (van De Veer, Persijn, Van Lennep) met de zoogenaamde postwagens, die. bij toe water, de diensten der schippers overnamen. Bouricius vervolgt n.l. met de mededeeling, dat de reizigers liever per (trekschuit gingen, doch bij besloten water wel per postwagen moesten rijden. Dan eischten, zegt hij, de voerlieden meer, doch zij deden dagelijks een rit. Inderdaad, die wagens reden eenmaal per dag. Maar de postwagen van Van Lennep’s opvolger reed toen immers slechts driemaal per week. De reis ging, volgens Bouricius over den nog niet be straten weg langs Den Deyl, Haagsche Schouw, Post- brug, Hillegom en Haarlem. Met Lodewijk Napoleon verdwijnt dit vervoermiddel en komt de diligence met imperiale en de nieuwe straatweg Amsterdam-Parijs. De oude onderneming zou derhalve tot ongeveer de inlijving bij Frankrijk hebben voortgesukkeld. Ik meen dit te mogen betwijfelen. En wel op grond van de ge gevens uit de gemeentearchieven van Den Haag en Amsterdam. VAN HAAGSCHE POSTWAGENS 156

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 173