maken zoo ter plaatse een station gevestigd was1). Den Haag verkeerde in dat geval; het lag aan lijn 2 Amsterdam-Breda) en lijn 11 (Den Haag-Utrecht) 2). Doch mijn betoog heeft me al een eind over den drem pel der XlXde eeuw gevoerd. Ik zal het dus hierbij laten, ofschoon aan het verhaal van Bouricius nog tal van interessante bijzonderheden zouden zijn toe te voegen. VAN HAAGSCHE POSTWAGENS 166 1) Kon. deer, van 28 Sept. 1809, met uitvoerig reglement. 2) Daar langs moest men dus per paardenpost reizen, maar de inlijving bij Frankrijk bracht ons al spoedig een ander stelsel, in hoofdzaak berustend op de wet van 19 Frimaire an VII.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 183