9 SIMON DE BRIENNE x) Trouwboek 's-Gravenhage. 2) Journalen van Constantijn Huyghens den zoon, in: Werken Hist. Gen., IV, pag. 160. dat de jonge Constantijn Huygens, ’s Prinsen secretaris, op tamelijk familiairen voet met hem omging en hem meerdere malen in zijn „Journaal" noemt. Men meene intusschen niet, dat De Brienne op grond van zijn beschaving aanspraak zou mogen maken op den omgang met Huygens en diens vrienden. Verre van dat. 's Mans eruditie blijkt op een laag peil te staan, hetgeen niet alleen uit zijn optreden, maar vooral uit zijn brieven blijkt. Wat te denken van de volgende passage uit een eigenhandig geschreven beschikking, waarbij hij dia kenen van de Waalsche kerk in den Haag wil laten ge nieten van eenige inkomsten van het postmeesterschap op Bergen-op-Zoom, dat hij op zekeren tijd bekleedde. Het abominabele Fransch, waarin dit schriftuur gesteld is, vangt aan met de volgende passage: „Je soupsine et mengane de donner aux diaquers de la glisse de la hay au profit des pauvre refugiés et autre generalement tou le profi qui ma partient pro venu du contract fait avec les seigneurs du conseil de tat pour le tablicement dune posterie de la hay abergen op Zoom” Slechts door een juiste combinatie van lettergrepen is in dit wonder lijk taaltje eenige klaarheid te brengen. In 1677 trouwt Simon de Brienne, met Maria Germain: zij waren 25 April van dat jaar ondertrouwd t). Huygens schrijft, over deze echtverbintenis vernomen te hebben „que Brienne, valet de chambre de S.A., s’alloit marier avec la fille de Germain, cabaretier au Cingel, a la Haye, n’ayant pas trop bonne reputation” 2). Ook later doen over Maria Germain en niet minder over haar echtge noot zonderlinge praatjes de ronde. Nog in 1693 schrijft

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 19