KONING LODEWIJK NAPOLEON EN DE 180 De in het vorige artikel beschreven werken, tot de winter-strooming, bezitten wel de voordeelige eigenschap pen, dat zij te gelijk volkomen geschikte, en noodzake lijk zijn, om het bedoelde oogmerk, ook in de lente en zomermaanden te bereiken, maar het verbazend verschil in de hoeveelheid, en hoogte standen van het water, binnen onze kanalen en boezems, des winters of des zomers, vordert noodzakelijk een daaraan geëveredigt onderscheid, niet alléén in de middelen zelve, maar in haar gebruik, om met de verschillende zomer en winter boezems-hoogte, dezelve uitwerkzelen van strooming door de grachten van den Haag te erlangen. Want indien door buitengewoone zomer droogte, eens geen genoegzaam water uit de duinen en hooge landen in den Haagschen boezem zoude afvloeijen, dient al aanstonds de andere aangewezen bron van zuiver water, de Maas namelijk, door middel van de Oranje- door het nader te melden verlaat, tusschen de Tol en de Hoorn bruggen, binnen de zomer-afsluiting van den Haagschen boezem; maar dan niet gemalen wordende, of liever dat verlaat geen oogmerk hebbende, wanneer de water-molens moeten malen, zoo als nader blijken zal, komen ook de laatstgenoemde Molens ten dezen aanzien in geene aanmerking. Zoo dat, in alle gevallen, de voorgestelde middelen, om gedurende de herfst en winter maanden, de Haag- sche grachten van onzuiver water te bevrijden, en aan houdend zuiver water door dezelve te doen stroomen, niet alléén voor den Haag in het bijzonder, maar voor Delfland in het algemeen zeer voordelig te achten zijn. Welke voordeelen in de tweede plaats, ook des zomers, kunnen verkregen worden, door bijvoeging van de na volgende middelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 199