omdat het zelve merendeels door meerdere of mindere opruiming, verdieping en verbreding van de oude zijl en een gedeelte der Wassenaarsche vaarten, kan verkregen worden, de juiste lengte moeijelijk te bepalen is - zie op Kaart No I tusschen de letters b2 en b2. Dan ook hier zou in de doorgraving van de landscheiding, om dezelfde reden, als aan de zuid zijde, een schut verlaat behooren gelegen te worden, zie bij de letter H op ge melde kaart. Ten derden om des zomers, als de stroomsneiging, van het door de rivier sluizen, naar binnen lopende water, van de zijde van Schiedam en andere Maas steden, naar den Haag is gericht, en daar door het onzuiver Schie- water, naar deswaards moet worden voortgedreeven, het zelve ver genoeg van hare grachten verwijdert te houden, moet notoir op eene voldoende afstand van dezelve in de Delfsche vaart eene waterkeering worden gesteld, die de volkomen gemeenschap van dat Schie- water met den Haagschen boezem kan beletten. Hier toe is het middel, zoo eenvoudig als onmisbaar, zeer nuttig; namelijk: het maken een schut verlaat in de Delfsche vaart, tusschen de en de Hoorn bruggen, zie bij letter F, op de kaart ij en tot andere eindens van Tol No. I. Dit verlaat is hier ter plaatse in driederleij opzichten, zeer noodzakelijk, en nuttig, voor eerst, om dat het op den afstand van meer dan een half uur gaans, uit den Haag hare zuivere wateren van den invloed der besmet ting van de Schie-wateren kan bevrijden, ten anderen, omdat wanneer des zomers, bij aanhoudende droogte Rhijnlandsche boezem, met zuiver water moet worden aangevuld, zulks als dan ook door inlating van het Maas water door de Oranje sluis, en bij voortstrooming door de grachten van den Haag, langs de Trek-vaart, door HAAGSCHE WATERSCHEIDING 185

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 204