'grachten geslooten blijven, en de Heere-gracht met het Spui geopend worden, zal het water moeten stroomen, door de Heere-gracht en Fluwele burg-wal, de Nieuwe haven, langs de Turf en hout markts grachten, de Scho- teldoeks en Amunitie haven in het Spui, zoo als dan ge lijktijdig zal plaats hebben, door de voormelde buiten grachten, van de Prince gracht af, tot aan de bezuiden- houtsche brug, alwaar de opening naar de Heere gracht als dan plaats heeft. Ten derden: wanneer alle grachten geslooten blijven, maar de Prince en Heere grachten, met het Spui, ge opend worden, zullen alle de voormelde grachten, naar, en door het Spuij, de strooming van zuiver water genieten. Ten vierden: wanneer in het laatste geval, of in een der voorige gestelde gevallen, de wacht-deuren van het Spuij gesloten, maar die van de Nieuwe haven, van de Pavilloens, of van de Brouwers grachten, elk afzonder lijk, of zamen, geopend zijn, zullen de uitloopingen, die in de eerste gevallen, door het Spuij plaats hadden, door één, twee of de drie gemelde openingen te gelijk, en der halve de strooming daarna bestuurd kunnen worden. Ten vijfden: wanneer het Spuij met alle andere grach ten gesloten blijven, maar de Heere en Prince grachten, met het schut-verlaat in de west-cingel-gracht bij A2 ge opend worden, zal ’er door bijna alle de binnen en buiten grachten te gelijk, strooming plaats hebben: - en in geval het zoo even gemelde schut-verlaat bij A2 gesloo ten, en dat in de zuid-cingel-gracht bij B2 geopend wordt, zal ’er door bijna alle de binnen en buiten-grachten, (waar onder die gedeeltens, welke in het eerste geval stil bleeven,) eene omgekeerde strooming ontstaan. Ten zesde: wanneer alle de wacht-deuren geslooten, maar die van het Schut-verlaat in de west-cingel-gracht A2 alléén geopend zijn, zal het water stroomen, bij de HAAGSCHE WATERSCHEIDING 189

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 208