Lancker-van Dom- OPGAVE DER GESCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFT ARTIKELEN BETREFFENDE ’S-GRAVEN- HAGE IN 1939 VERSCHENEN VOOR ZOOVER TER KENNIS VAN DE REDACTIE GEKOMEN. van de van de a. Plaatsbeschrijving en gebouwen. ’s-Gravenhage. Op de Hoogte 26Tl en 83. Hoe ik den Haag zie door C. van melen. Op de Hoogte 295299. Rapport van de commissie van beoordeeling ontwerpen voor de bekroning van den toren St. Jacobskerk. Architectura 60e jg. no. 16. Rapport van de commissie, op initiatief van de Haag- sche Architectenclub (H.A.C.) te ’s-Gravenhage in 1938 vereenigd als „schoorsteen-commissie”. Quelques réalisations de la Municipalité de La Haye par M. Ir. J. F. van Hoytema. Le pont de l’Allée de Meerdervoort, Le Musée Berlage, Le Marché aux légu- mes. Travaux 23e année no. 74. De Haagsche Vogeltuin 1926—1939. Een bundel schetsen onder redactie van P. Meijburg en Dr. A. Schierbeek. Ter gelegenheid van haar 12J^-jarig be staan uitgegeven door de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstreken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 219