Nederl. Historici te het nieuwe gebouw der Bataafsche van Gelder. Else- De Vogeltuin te ’s-Gravenhage door E. Nieuwenhuis. Natuur 9193. De dateering van het schip der Groote- of St. Jacobs- kerk in den Haag door Dr. E. H. ter Kuile. Oudh. Jaarb. 7e jg. afl. 3/4. Ontwerpen voor Import Mij. in den Haag door J. G. vier I 353354. b. Geschiedenis en gebeurtenissen. De posterijen te ’s-Gravenhage van plm. 15003750 I in Nederl. Maandblad van Philatelie 18e jg. no. 5. Een driehonderdvijftig-jarig jubileum. 13 November 1589.1939.- Beurtveren in Holland door Mr. J. M. Fuchs. Binnenscheepvaart 7e jg. no. 12. Een verijdelde aanslag op het leven van Prins Maurits door Dr. J. H. Kernkamp. Haagsch Maanbl. I 517—526. Huygens’ modegisping in „Costelick Mal” door A. Kronenburg. Vondelkroniek X 264—270. Oranje en Defensie door Lt. Generaal b. d. Jonkheer W. Roëll. Rede gehouden in het Oranje-Nassau museum op 13 Mei. Stemmen des Tijds nos. 6 en 7. De Volkshuisvesting te 's-Gravenhage 19144939. Vijf en twintig jaar overheidsbemoeiing met de volks huisvesting door Ir. P. Bakker Schut, Directeur van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. Voedingstoestand van schoolkinderen. Onderzoek te ’s-Gravenhage in 1934 en 1937. Samengesteld door het Gemeentelijk Statistisch Bureau. Verslag van het 4e Congres van s-Gravenhage 31 October 1938. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 201

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 220