den droom door W. de vrijheidsgedachte door H. B. en K. IV A. Kuyper en A. F. de Savornin Lohman (en hun ver houding) door P. A. Diepenhorst. Stemmen des tijds 453-473. Dr. W. J. Leyds 80 jaar door P. J. de Kanter. Neer- landia 65—66. Dr. W. J. Leyds bij zijn 80-sten verjaardag. Neerlan- dia 101 103. (Matthijs) Maris- jeugdjaren door W. Arondeus. De Gids III 184—208. Matthijs Maris door Dr. H. E. van Gelder. Palet-serie. Matthijs Maris door A. M. Mammacher. Elsevier II 284—286. Matthijs Maris door G. Kron, van K. 399—400. Matthijs Maris, de tragedie van Arondeus. Dr. H. P. N. Muller door P. J. de K(anter). Neerlan- dia 49—50. Dr. H. P. N. Muller 80 jaar. Neerlandia 121 122. Leonard Roggeveen, schrijver van kinderboeken door A. van Sprang. Het Kind 8—10. Bij de 80e verjaardag van Hélène Swarth door M. Beversluis. Nieuwe Gids II 635—642. J. R. Thorbecke door R. Kranenburg. Leven en Wer ken Juli 28—32. P. J. Troelstra en Wiardi Beekman. Leven en Werken Juli 33—39. De briefwiseling tusschen Vosmaer en Kloos. Nieuwe Gids II 612-634. 204 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 223