het Hoogheemraadschap Delfland Rijsinge. Omstreken. Geschiedenis van door Mr. Dr. Th. F. J. A. Dolk, secretaris-rentmeester van het Hoogheemraadschap. 900 jaar Kuys-Witsenburg (te Rijswijk) door Koos van der Horst Jr. Duinproblemen Natuur 66—72. om Den Haag door C. v. Charley Toorop en haar ,,H. P. Bremmer met kunste naars” door J. Slagter. Elsevier I 206—208. 206 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 225