a. OPGAVE DER GESCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFT ARTIKELEN BETREFFENDE ’S-GRAVEN- HAGE IN DE JAREN 1940-1944 VER SCHENEN VOOR ZOOVER TER KENNIS VAN DE REDACTIE GEKOMEN. Plaatsbeschrijving en gebouwen. 1940 Rond het Binnenhof: een historisch-architectonische beschouwing door H. E. Verschoor. Haagsch Maandbl. I, 618—635. Aan het Plein door H. E. Verschoor van Sleeuwijk. Landhuis, Febr. 22-29. Het Lammeken in 't groen. De romantische geschie denis van een oud Haagsch buitenverblijf door Dr. D. Hoek. Haagsch Maandblad Febr. XXXIII, No. 2. 1941 Oud-Den Haag in onzen tijd. 30 bladen uit het schets boek van J. W. van der Weele. Uitgegeven met steun van de Vereeniging die Haghe. Wandelingen in en om Den Haag. Uitgegeven door de Algem. Vereen, voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 226