Nassau en gebeurtenissen. aan het Verversingskanaal te s Gra- venhage door F, Kooymans. In weer en wind, 25—30. 1944 Den Haag in schilderij en prent door L. J. van der Haer. In 1942 De paleizen van de leden van het Huis van Oranje- van 1813-1815 door N. M. Japikse. Bijdr. Vad. Gesch. 8e reeks IV, 62—85. Modern Den Haag: een bedorven stadsbeeld door W. M. Westerman. Haagsch Maanblad I, 159—166. Een „Praatje met een plaatje”, van „toen en nu” (over het militair hospitaal) door Gerrit Hollander. De Binckhorst en zijn vroegere bewoners door W. H. J. W. Deelman. Historia, 213.216. 1943 De Historische Schoonheid van ’s-Gravenhage door Dr. H. E. van Gelder. Heemschutserie. In den Haag daar woont een Graaf. Tien wandelin gen door de Hofstad onder leiding van Wim Snikker. Uitgave van den A.N.W.B. De chooruitbouw van de Kloosterkerk te ’s-Graven hage door Andries Stoffels. De Schouw 2e jg. No. 8, 416-417. Wintergasten b. Geschiedenis 1940 Pieter de Zwart, architect der Stadhouderlijke Familie en zijn „school” (Gunckel van Westenhout, Druck) door Dr. M. D. Ozinga. Oudh. Jaarboek 8e jg. afl. 3/4. Neder landsche Hof-architecten in de 17e eeuw 208 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 227