GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 209 vermaak in de Residentie. Tooneel Sept. 14 1942 Werken van Haagsche Goud- en Zilversmeden door Elias Voet Jr. Voorafgegaan door Haagsche Zilver smeden uit de XXIe, XVIIe en XVIIIe eeuw door Dr. H. E. van Gelder. De introductie van den Prins van Oranje in de Raad van State, 1670 door C. G. Smit. Historia, 286—292. Tentoonstelling ,,De groei van ’s-Gravenhage” in het Gemeente Museum door F. Vermeulen. Bouwkundig Weekblad, 377-485. Tentoonstelling te ’s-Gravenhage van werken van Suze Robertson en Willem de Zwart door Volker Nij- land. Nederland 322—324. (Jaques de la Vallee, Jacob van Campen, Pieter Post) door Dr. Ir. G. A. C. Blok. Centraalblad der Bouwbe drijven, 32e jg. no. 20. De doopplechtigheid van een Oranjevorstin (Frede rika Louise Wilhelmina) in de Groote Kerk te ’s-Gra venhage (1770) door J. Smit. Historia II, 97105. Kunst en vermaak in de Residentie. Tooneel Sept. 2—4. 1941 In en om de Hofstad door J. G. Pippel. De Haagsche jeugd en het Zuiderpark door A. C. W. v. d. Vet. Kind, 7779. Bij het eeuwfeest van de Haagsche Sinte Teresiakerk. Een historische herinnering en een actueele waardee- ring door P. Hyacinth Hermans O. P. Tentoonstellingen te ’s-Gravenhage door J. B. van Gelder. Kron. v. Kunst en Kuituur VI, 30—31. Haagsche Kroniek (overzicht der tentoonstellingen) door N. Jacometti. Kron, v K. en K. VI, 157—160.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 228