GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 211 1 Son. Morks Menno ter Braak. Groot Nederland I, 595. Menno ter Braak f door Anton van Duinkerken. Stem XX, 645—649. Uittreksel uit een niet bewaard gebleven Grafboek van de St. Jacobs of Groote Kerk te ’s-Gravenhage be treffende graven van de kinderen van Claes van Dam, medegedeeld door J. C. Hoynck van Papendrecht. Ne- derl. Leeuw, 58e jg. no. 2. Frans Hemsterhuis door L. Brummel. Tijdschr. v. Wijsbegeerte, 34, 17—26. August Heyting 70 jaar door Jan Ubink. Morks, 311 114. Leven en sterven van Dirk Graaf van Hogendorp door B. de Gaay Fortman. Stemmen des tijds II, 475502. Een Lettré uit de 18e eeuw: Willem van Hogendorp door E. du Perron. De Vrije bladen, 17e jg. Gerard van Hulzen. Een tachtiger die van geen wijken weet door Jan Ubink. Haagsch Maandblad II, 61—70. G. H. I. van Hulzen 80 jaar door C. van 117—118, 503—504. ,,De briefwisseling Vosmaer—Kloos" besproken door G. H. ’s-Gravesande. Groot Nederland I, 600508. Araham Kuyper, de klokkenist der kleine luyden door J. Romein. Stem XX, 936—960. W. J. Leyds f door P. J. de Kanter. Neerlandia, 87. Dr. W. J. Leyds f door C. van Son. Morks, 309310. Op bezoek bij Annie v. d. Lugt Melsert—van Ees door H. P. van den Aardweg. Toneel, Mei-Juni 8. J. R. Thorbecke en de grondwetsherziening van 1840 door E. Cantillon. Bijdr. Vad. Gesch. Villa R. I, 161-196. Johan Rudolf Thorbecke door Jan Romein. Elsevier II, 224—235, 406-416.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 230