1941 Boeatan van John Letterkunde De roman van Prins Frederik (1795-1799) door M. van Tuyll van Serooskerken. Haagsch Maandbl. I, 216—229. Bij Mevrouw G. van BeresteynTromp over door H. G. Cannegieter. Morks, 240-251. Bij het werk van Dr. Ir. G. Blok, architect door W. Retera. Landhuis, Juli 1-6. Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, 6 Mei 1869— 1 Mei 1941 door W. J. Aalders. Stemmen des tijds, 403—404. Gedenkschriften, opmerkingen en beschouwingen (o.a. over Louis Couperus) door L. van Deyssel. Nieuwe Gids II, 469493. Louis Couperus en zijn ,,De boeken der kleine zielen” door J. van Heugten. Boekenschouw 34, 481488. Uit het leven van Aagje Deken (1741 1804) door J. H. Kruizinga. Kind, 347352. Herinneringen aan Christine Doorman door A. van Hoytema. Landhuis, Dec. 30'31. Mien Duymaer van Twist, tooneelspeelster. Tooneel Nov. 4.. Een Haarlemsch burger als grand-seigneur (Mr. Ja cob van Dyck, 1567 1631) door Frank Gericke (Dr. D. Hoek). Groot Nederland, Mei, Oct., Nov. lets over de Groot’s jongelingsjaren door W. J. M. van Eysinga. Gids IV, 36-37. J. de Hulle, oud-Archivaris van het Algemeen Riiks- archief door Dr. P. A. Meilink. Ned. Archievenblad, 141 146. Rond Huygens’ vertalingen uit het Engels Donne door J. Naninck. Tijdschr. Taal en L. XXIX, 143—171. 212 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 231