GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 213 1942 Son. Morks, 374. Essen. Delver Louise, koningin van Zweden, prinses der Nederlan den door W. Ch. A. Quarles van Ufford, Historia, 241—247. Rudolf Bremmer en de tentoonstelling van zijn schil derijen door H. van de Steppe. Ned., 143144. Louis Couperus door W. F. Werumeus Buning. Gr. Nederl. II, 16. Jan Ligthart door Th. L. M. Bonman, Kind. 28—27. Dr. H. P. N. Mullerf. Neerlandia, 108—109. Dr. H. P. N. MullerJ- door C. van A. C. A. Plasschaert door Hein von XIV, 146-147. Albert Plasschaertf door L. P. J. Braat. Kron, van Kunst en Kuituur VI, 113—114. In memoriam Professor Dr. C. W. Lunsingh Scheur leer. Prof. Dr. C. W. Lunsingh Scheurleer als archaeoloog door Dr. G. van Hoorn. Constant Lunsingh Scheurleer in zijn Haagsche milieu door Dr. H. E. van Gelder. Alle drie in Bulletin van de Vereeniging tot bevorde ring der kennis van de antieke beschaving. Jg.XVI no. 1. Hélène Swarth door J. KloosReyneke van Stuwe. Nieuwe Gids II, 103105. Hélène Swarthf door Top Naeff. Stem XXI, 781—785. R. Thorbecke en de grondwetsherziening van 1840 door E. Cantillon. Bijdr. Vad. Gesch. 8e R. II. De reizen van Alexandrine Tinne door H. C. A. Muller. Haagsch Maandblad II, 340358, 434451. Johan Wagenaar, toonkunstenaar-]- door W. Hut- schenruyter. Neerl., 122123.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 232