Karnebeekf, Hugo de Beieren, de vrouw van vier mannen door C. Th. van Deventer en B. van Deventer—Maas. Een sympathiek Hollandsch echtpaar door H. E. Kasteleijn- Beyerinck I. Neerlandia, 102103; 11-4 115. E. van Deventer—Maas door S. van Son, Morks, 199. R. van Genderen Stortf Gulden Winckel, Maart hl. 18. K. H. E. de Jong 70 jaar door A. A. Haighton. Nieu we Gids I, 325-328. Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeekf, een Europeesche staatsman door C. K. Elout. Gids II, 114'117. Gedenkschriften: Willem Kloos door L. van Deyssel. Nieuwe Gids II, 100—103. Willem Kloos door J. J. Gielen. N- Taalgids, 145159. Prof. Dr. Gustaaf Adolf Frederik Molengraaff, geo- loogf door F. Oudschans Dentz. Neerlandia, 5758, 140—143. Frans Mijnssen zeventig jaar door Top Naeff. Gids I, 140-143. In Memoriam Prof. Dr. Ir. J. H. Plantenga door de Redactie. Gids IV, 133-136. Prof. Dr. Ir. J. H. Plantenga als architect, kunsthisto ricus en directeur van de Haagsche Academie door A. v. d. Boom. Gids IV, 136T47 De bouwmeester Pieter Post als schilder en teekenaar door Dr. Ir. G. A. C. Blok. Bouwkundig Weekblad 63e jg, nrs. 14 en 15. Maria van Reigersbergen, echtgenoote van Groot door J. J. van Raalte. Morks, 338340. T. G. M. van Hettinga Tromp, schilderes, 70 jaar door M. Arts. Nederland, 179—180. Jhr. Mr. J. L. W. C. van Weiler door P. J. de Kanter. Neerlandia, 109. 1943 Jacoba van 214 GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 233