Deyssel. K. M. Feenstravan Wageningen. Vrouw en haar huis, 225—229. De jeugd en verloving van Prinses Sophie van Wur- temberg door J. C. van der Does. Historia, 155—162. A. L. G. Bosboom—Toussaint, een wondere vrouw door P. van Valkenhoff. Vrouw en haar huis, 120—121. P. C. Boutens als vertaler door J. M. Kramer. Roe ping, 266—290. Dr. P. C. Boutens door A. A. Haighton. Nieuwe Gids I, 217—224. In memoriam P. C. Boutens door L. van Nieuwe Gids I, 215-216. P. C. Boutens door J. W. F. Werumeus Buning, Gids I, 133—134. Iets over Boutens als mensch door C. L. Schepp. Gids I, 135—136. Laatste woorden van een dichter (In memoriam P. C. Boutens) door Roel Houwink. Aristo XIII, 79. De levensbeschouwing van Marcellus Emants door Dr. F. Boerwinkel. Marcellus Emants als romancier door A. H. Unger. Groot Nederland I, 193'200. Dr. Alfred A. Haighton door L. van Deyssel. Nieuwe Gids I, 210. In memoriam Dr. Alfred A. Haighton door J. Kloos— Reyneke van Stuwe. Nieuwe Gids I, 213-214. Bij den dood van Alfred Haighton door M. Bever sluis. Nieuwe Gids I, 211—212. In memoriam Mr. G. Kloos (18874943), [weten schappelijk assistent le klasse aan de Koninklijke Biblio theek] door Dr. L. Brummel. Bibliotheekleven XXVIII, no. 4. De prozaschrijver Kloos als taalvernieuwer door W. Kramer. Nieuwe Taalgids, 193—197. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 215

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 234