1944 E. E. Boelens—Jens, leidster van het Bureau Sociale Zaken, afd. Verzorging te 's-Gravenhage door J. Hoek straKlumper. De Vrouw en haar huis, 189—192. Johannes van den Bosch, 2 Febr. 178028 Jan. 1844, oprichter o.a. van de Maatschappij van Weldadigheid en gouverneur-generaal van N.O. Indië door J. J. Wes tendorp Boerma. Historia, 61—67. G. H. ’s-Gravesande. Journalistieke Herinneringen. J. R. Thorbecke en Europa door E. Cantillon. De Gids III, 12-31. De geschiedenis van een schildersgeslacht (Maris) door M. H. W. E. Maris. Jhr. Mr. Victor de Stuers 1843—20 October 1943 door Dr. H. E. van Gelder. Oudheidk. Jaarboek, 12e jg., afl. 1-2, bl. 1—9. De Stuers vóór 1873 door Dr. H. E. van Gelder. Oudheid. Jaarboek, 12e jg., afl. 1—2, bl. 9-13. In het hol van den Leeuw (Victor de Stuers) Frag ment door Dr. Jan Kalf. Oudheidk. Jaarboek, 12e jg., afl. 1—2, bl. 13—16. Persoonlijke eigenschappen van Jhr. Mr. V. de Stuers door Joseph Th. J. Cuypers. Oudheidk. Jaarboek, 12e jg., afl. 1—2, bl. 1649. Bij de herdenking van den 1 OOsten geboortedag van den Maastrichtenaar Jhr. Mr. Victor de Stuers door W. Sprenger. Oudheidk. Jaarboek, 12e jg., afl. 1—2, bl. 19—21. Herinneringen uit mijn jeugd aan Jhr. Mr. Victor de Stuers door Mr. F. J. van Lanschot. Oudheidk. Jaarboek 12e jg. afl. 1—2, bl. 21—27. Prof. Dr. N. B. Tenhaeff. In memoriam door H. J. Smit. Tijdschr. voor Geschiedenis 58, 1-5. 216 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 235