door J. In Memoriam J. C. M. Warnsinck door Dr. M. G. de Boer. Tijdsch. v. Geschiedenis. 58e jg. afl. 2, 9799. dl Instellingen en vereenigingen. 1940 Van branden en brandweer in oud den Haag. Kerst- mis-nummer van „De Nederlanden” van 1845. Gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van de her denking van het 75-jarig bestaan van de Diakonessen- inrichting te 's Gravenhage. 1865—4 Februari4940. Het Haagsche Sanatorium door Ir. H. V. Gerretsen, architect. Het Ziekenhuiswezen, 13e jg. no. 12. 1941 Gedenkboekje van tien jaren arbeid van de vakcursus sen der Gemeente ’s-Gravenhage. 4 Maart 1931 1941. Regeling voor alarmeering, blussching en evacuatie bij brand in het Juliana-Kinderziekenhuis te ’s-Gravenhage door W. K. Dicke, Geneesheer-Directeur. Het Zieken huiswezen, 14e jg. no. 9. 1942 Bezoek bij de N.V. G. H. Bührmann door H. G. Can- negieter. Morks II, 468476. 1943 De weeskamer van 's Gravenhage door Mr. L. de Gou. Diss. Utrecht. 1944 De Haagsche kermis in de zeventiende eeuw Lulofs. De Vrouw en haar huis, 193-—194. De geboorte van het Residentie-Orkest. Een herinne ring bij het veertigjarig bestaan door Dr. P. Molenbroek. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 217

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 236