ALPHABETISCH REGISTER 221 93 v. 213 van van 92 183 113 213 156, 166 210, 215 94 214 93 71 15 94 94 Bosch, het Bosch, Johannes van den Bosch, Pieter Gijsbrechtsz. van den Boschsloot Boucquet, Cornells Bouman, Th. L. M. Bouricius Boutens, P. C. Boyer Heer van Beaulieu, Pierre7, 215 86, 178, 179 216 (ntl) 217 1, 2 34 206 213 Blanken, J. Ant. Blanken Jzn., J. Bles, Dop Blok, Dr. Ir. G. A. C. 209, 212, 214 203 16, 24 2 212 216 217 215 127 67 Biz. 182 Biz. 167 81 van 59, Boom, A. v. d Bosboom-Toussaint, A. L. G. Bonder, H Boodegem, Jan van Boodegem, Jan Francois Benoordenhoutschevaart Benschop, Mr. W. J. M. 116, 203, 210 Bentinck, Eleonore Sophia 19 (ntl) Bentinck Graaf van Portland Hans Willem .18, (ntl) 19 (nt 1), 28 (nt2), 62 Bentinck, Willem 73, 87, 92, Beresteyn, Jhr. Mr. Dr. E. A. van 202, 203 Befesteyn-Tromp, Mevr. G. van Berkenrode Betgen Martins Beukerhout, Cornells van Beurtveren, Beusekom, E. Beversluis, M. Bezuidenhout 157 208 99 (nt 1), 129, 207 Bisdommer, Franck 124, 126, 129, 140 168, 196 167, 168 .210 8 Braak, Menno ter 202, 210, 211 Braat, L. P. J Brande Heer van Clevers- kercke, Ambassadeur Johan Pieter 18, 19 Branden en Brandweer Bredius, Dr. A. Breemen, Dr. P. J. Bremmer, H. P. Bremmer, Rudolf Bresler, Octrooihouder 147, Brienne, Marie de Brienne, Simon de Blom, G Blooteling, Gijsbert Boas, Tobias Boeatan Boelens-Jens, E. E. Boer, Dr. M. G. de Boerwinkel, Dr. F. Bois, Hugo du Bolgersteijn, Aaltje van 148, 149 21 5 e.v. Broeck, Cornelis van den Bronchorst, Ida van Bronchorst, Dr. Laurens Brouck, Ernesti.us Philipsz. van den .71, 72, 73 77, 84, 87, Brouck, Johan van den Brouwersgracht 177, 189 Brugghen, Mr. J. J. C. van der210 212 129, 130 93 137 201 202 204, 210, 215 50, 86, 178 Bezuidenhoutschebrug .189 Bezuidenhoutschevaart .182 Bibliotheek, Koninklijke 205, 218 Binckenhorst, Corn, van Binckhorst, De Binnenhof

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 240