s. Schvyltnbirr^rjMw ALPHABETISCH REGISTER 229 Biz. 36, 45, 46, 48-51, 122 192 191 92 213 213 203 196 216 .- 103, 104 Soetens, Cornells Michielsz. 90 Sollevelt, Crs. Maartense van Son, C. van Spoorman, Wed. Spoors, de beer Sprang, A. van Sprenger, W. Springer, Leonard A. 94 211, 213 151 152 204 216 89 Spuij.'het 176 (nt 1), 177, 178, 188 e.v. Stael, Jacob van der .127 Staten-Generaal 102 e.v. Staten v. Holland 102, 107 e.v. Steenvoorden, Cornelis Corn.z. van Steenweg, Nieuwe Steppe, H. van de Steur, J. A. G. van der Stoelendrajer, E. Stoeplaan197 Stoffels, Andries 208 Stuers, Jhr. Mr. Victor de 216 Suermont de Bas, familie 131 (nt) Suermont de Bas, Theodorus Jan Baptist 130 (nt 1), 148 (nt 1) Suppoosten van den Hove 102, 103, 104 Swarth, Hélène 204, 213 Syburch, Cornelis Jacobsz. 71 (nt) Sylvius, Sir Gabriel de 19 (nt 5), 22 T. Talbot Graaf van Shrewsbury, Charles 22 (nt 1) Biz. Smit, J209 Smitswater 188, 190 Smout, Hendrik 65, 67 Snikker, Wim208 Sociale Zaken afd. Verzor ging, Bureau Sociëteit, de Sackville Graaf van Dorsett, Charles 17, 22 (nt 1) Sanatorium, het Haagsche 217 Sassenheim 129, 130 Savornin Lohman, A. F. de 204 Scheltus, Isaacq 108, 112 Scheltus, Jacob 113, 114 Schepp, C. L215 Scheurleer, Dr. D. F. 2 Scheurleer, Frederik .113 Scheveningen34 e.v. Scheveningsche straatweg 90 Scheveningsche Veer Scheveningsche weg Schie, Delftsche Schieland 169, 170, 172 e.v. Schierbeek, Dr. A200 Schneider, M205 Scholdam, Aaltje Cornelisdr. 88 (nt 1) Scholdam, Adriaan Cornelisz. 88 Scholdam, Cornelis Willemsz. 48, 49 (nt), 88 (ntl) Schoolkinderen, voedingstoe- standen201 Schoteldoekshaven .189 Schramate, weilanden van 197 Schuddegeest 91, 95 Schudjebeurs 66, 95 p ^Schutterij104 "^Segbroek 58-60, 63, 66, 69, 70, 75, 85, 89, 91, 174 Sikemeier, J. H205 Slagter, J206 Slicher, Mr. Jan 162, 164 Slotemaker de Bruine, Prof. Dr. J. R212 Smit, C. G209 Smit, H. J216

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 248