ALPHABETISCH REGISTER 230 209 E. U. V. 122, 135, 140 Ubink, Jan Uilenboomen, de Unger, A. H. Veer, Leidsche Veer, Quintijn de 3 Tielrooy, J Tinne, Alexandrine Tol, de Tolhek Toorop, Charley Torre, Agni van der Tournooiveld Trekvaart Troelstra, P. J Tromp, T. G. M. v. Turfmarkt Tuyll van van Twent van Raaphorst, A. 212 167 211 195, 196 215 19 (nt 5) 203, 207 208 209 Biz. 137 123-127, 136 139, 156 132 188 167 .6, 7 7 203 158 203 der 85 Vredespaleis Vries, C. W. de Vromans, H. A. Vrijbergen, Weduwe Vijgh van Ubbergen, Agnes 18 (nt 3) Biz. Teding van Berkhout, Johan 18 (nt 3) Tenhaeff, Prof. Dr. N. B. 216 Tentoonstellingen te 's-Gra- venhage Thierry en Mensing, Berich- tenboekje van 150, 162 Thorbecke, J. R. 204, 211, 213, 216 210 213 180, 185 184, 192 206 205 151 185 204 Hettinga 214 189 Serooskerken, M. Veeren, Haagsche Veerkade Vegt, J. v. d Veillaume, Simon Veillaume, Thomas Veld, J. in 't Veldhorst, D. W. Verberne, L. G. J. Verburch, zie Burch, van Vereeniging voor Natuurbe scherming 200, 207 Vereeniging Openbare Lees zalen en Bibliotheken, Cen trale 202 Vermeulen, E203 Vermeulen, F209 Vernatti, Anthony 19 (nt 5) Vernatti, Suzanna Verschoor, H. E. Verversingskanaal Vet, A. C. W. v. d. Vinju, C147 (ntl) Vliet, de 76 Voet Jr„ Elias209 Vogelsang, W203 Vogeltuin, Haagsche 200, 201 Volkshuisvesting 201 Voorburgsche archivalia 219 Voorhout, Lange 137, 151 Voskuil, J. D218 Vosmaer204, 211 Voyer de Coulombiers, Wed. 141 218 210 126 23 Vakcursussen217 Valkenhoff, P. van 210, 215 Vallee, Jaques de la 209 Veentje, Kleine 36, 46(ntl), 47, 49, 50, 51, 56, 58-63, 69, 71, 73, 85, 94 Veenwatering 66 (nt), 197 Veer, Delftsche132 Veer, Groote135 Veer, Kleine

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 249