SIMON DE BRIENNE 17 7:0:0. 3:16:0. 127: 10:0. 163 10 0.” Omtrent October Van de rentmr. van Noordholland turffgeld sijnde ten hoogste 48.12.0 en ten minste 39 12 0. houtgeldt8:0:0. tackgeldt Van den ontfanger tot Haerjem Somma opt minste Somma opt hooghste Het voornaamste financieele voordeel van de betrek king was echter toch wel het recht van bewoning van het portiershuis, maar De Brienne zelf zal maar kort er in gewoond hebben, want toen Prins Willem III in het einde van het jaar 1688 naar Engeland overstak, is hij waarschijnlijk al vrij spoedig gevolgd. Nadat Willem III den Engelschen troon bestegen had, mogelijk reeds onmiddellijk nadat het jonge koningspaar bezit had genomen van de paleizen in Londen, werd De Brienne benoemd tot „housekeeper and wardrobe keeper” van Z.M. paleis te Kensington. Althans 23 November 1689, dus in het eerste jaar van de troonsbestijging, schrijft Lord Dorsett aan De Brienne met bovengenoem de titulatuur. Lord Dorsett, juister Charles Sackville, graaf van Dorsett, was in Februari 1689 benoemd tot „Lord Chamberlain of the Household”; hij had de zorg voor de huisvesting van de leden der hofhouding in de verschillende paleizen en had als zoodanig De Brienne onder zich. Aan een door Lord Dorsett gegeven opdracht hebben we het te danken, dat De Brienne een inventaris opmaakte van den geheelen inboedel van Kensington Palace, hetgeen geschiedde kort na het overlijden van Koningin Mary (17 Juli 1695). We zien Lord Dorsett aan De Brienne opdracht geven de in verband met dit 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 27