SIMON DE BRIENNE 19 2) 3) 4) 5) Johan Pieter van den Brande, heer van Cleverskercke, bur gemeester van Middelburg, sedert 1694 ambassadeur; zijn vrouw was Maria Aletta de Geer, Eleonore Sophia Bentinck, zuster van den graaf van Portland, was gehuwd met Robert van Ittersum, heer van Nijenhuis. Journalen van Huygens, II, blz. 567. Judith Germain, gehuwd met Jean de Persode. Journalen van Huygens, II, blz. 586. Suzanna Vernatti. in 1677 gehuwd met Johan Christiaan von Kretschmar. Dr. Christiaan Harel, lijfarts van Prins Willem III, gehuwd in 1685 met Maria Rumpf. Mr. Jacob van der Esch, „pay master of the Dutch forces in England”. Suzanna Genevieve Becker. Petronella Hester Becker, zuster van de voorgaande, gehuwd met Anthony Vernatti. Sir Gabriel de Sylvius, „surveyor of the Mews” of chef van het staldepartement. man. Tracteerden ons lecker ende wel”. i) Ruim een maand later vertelt Huygens2): „Haelde savonts mijn vr. weder van Brienne, daer wij joff. Germain, sijn schoonsuster, en haer man mr. Persode over haer huwe- lijck geluck wenschten3). De bruyt scheen wat melan- cholik te wesen”. Huygens geeft een diner terug, waar op De Brienne gevraagd wordt en hij kan niet nalaten te verzuchten, dat aan den maaltijd geen kosten waren gespaard 4). ,,’s Middachs hadden te gast Mevr. Creits- mer, Harel en sijn vr. en suster, joff. Romf Daer was noch de commis Van der Esch, nicht Becker ende nicht Vernatti, Sylvius en Brienne met sijn vr. 5): Was een dier mael". Maar genoeg! Uit het bovenstaande blijkt voldoende, in welk milieu de voormalige valet de chambre" zich bewoog. Het zijn echter niet uitsluitend mededeelingen van onschuldigen aard, gelijk de zoo even genoemde, welke ons over het leven van De Brienne inlichten. Het was in 1692, dat allerlei minder fraaie verhalen over hem de ronde deden, die echter grootendeelt uit deri koker

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 29