Vertange 6) 50 17 31 107 50 8 18 60 42 10' 36 SIMON DE BRIENNE 30 i 40 40500 guldens. Van den 20sten tot en met den 27sten September werd er boelhuis gehouden aan den Langen Vijverberg en de inboedel door den vendumeester Tiele- man Remschet aan den meestbiedende verkocht. Een aantal schilderijen en kunstvoorwerpen ging onder den hamer; een greep uit hetgeen verkocht werd kan ons eenigermate een indruk geven van het min of meer kunst zinnige van de inrichting van den bewoner. Bijvoorbeeld: ,,40 gelijste graven van Holland „Erasmus en Frobenius1) „Een vrou die naakt te bed gaat „Landschap met naakte Beteren indruk geven: „2 stukken van Van der Does 2) „Een bloemstuk van Nellius 3) „2 stukjes van Nellius „Een landschap van Ruysdael4) „2 bloemstukken van Lottijn5) „Landschap met beeldjes van „Boertjes van Ostade7) 1) Johan Froben of Frobenius, geleerde boekdrukker, vriend van Erasmus. 2) Waarschijnlijk Simon van der Does, landschapschilder, over leden in 1717, werkte eenigen tijd in den Haag. 3) Martinus Nellius, stillevenschilder, omstreeks 1670-1700 te Leiden en Delft werkzaam. 4) Jacob Isaacszn Ruisdael, landschapschilder, overleden 1682. 5) Johan Lotijn, bloemschilder, lid van het gilde in den Haag, was in dienst van Koningin Mary. 6) Daniël Vertangen, landschapschilder, in den Haag en Am sterdam werkzaam, overleden vóór 1684. 7) Waarschijnlijk Adriaan van Ostade, schilder van boeren- tafereelen, overleden 1685.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 42