110 20 10” 41 6 36 55 140 40 13 15” 21 Rubbens 3) 61 91 SIMON DE BRIENNE 31 5” deurgor- 890 landschappen met dier- 0” 0" 0" 0” 0” Dankelman 4) van Moscou 23 10” 16: 5” 27 10” 65 80 65 „Landschapje met koeytjevan Van de Velde i) „4 geliste printen van Teniers2) „4 dito gekouleurde De volgende portretten werden geveild: ,,'t Portrait van ,,'t Portrait van „d’Ambassatrisse „den Csaar „Milord Dorset „Ann met haar soon „Koning en Koningin Eenige stukken met bijbelsche voorstellingen, waarvan de schilders echter niet vermeld worden, brachten de volgende prijzen op: „Maria Jesus Joannes „Jesus en Joannes „Maria met haar kind in 't kleyn „Jesus besoekt Maria en Martha „Simeon heeft ’t kind in d'armen „De geboorte „Bruyloft te Cana in Galilea „d’Opwekking Lazari Bijzonder veel brachten op: ,,’t Blaau kaffa kamerbehangsel en dijn alles met goud passement 1) Adriaan van der Velde, schilder van stoffage, overleden 1672 te Amsterdam. 2) Waarschijnlijk David Teniers, overleden 1690, schilder van boerentafereelen. 3) Peter Paul Rubens, Vlaamsch schilder, overleden 1640. Het is waarschijnlijk, dat hier sprake is van een portret, door Rubens geschilderd. 4) Naar alle waarschijnlijkheid E. Ch. B. von Danckelman, overleden 1722, Keurbrandenburgsch staatsman, belast met de op perste leiding van het postwezen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 43