33 SIMON DE BRIENNE 3 De Brienne, welke vooral door de rekeningen, die de Delftsche Weeskamer jaarlijks getrouwelijk deed op maken, geleidelijk aan een respectabelen omvang hadden gekregen, hebben nog geruimen tijd op het Departement van Financiën berust, totdat zij niet langen tijd geleden een laatste rustplaats hebben gevonden in het Algemeen Rijksarchief. Zij vormen de eenige herinnering aan den man, wiens min of meer avontuurlijk leven hier in grove trekken geschetst is.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 45