1 49 EN HET BUITENGOED ZORGVLIET geboomte Z. van 4 en landen met huis, schuur, barg en a) een eigen woning groot 10 mg; W. Dirk Jansz. (d.i. Dirk Jansz. Pint); Scholden (lees: Scholdam, d.i. Cornelis Willemsz. Schol- dam) en O. Willem Goudt Montfoert) N. de wildernis; b) de veenwei begrepen in de 10 mg liggende in het Noordveen; W. Cent Maertsz. N. Scholdam (d.i. Cornelis Willemsz. Scholdam); O. Dirk Pint (d.i. Dirk Jansz. Pint); Z. de watering. Terloops zij hier opgemerkt, dat de belendingen in al deze akten alleen begrijpelijk worden voor wie een uitvoerige studie van alle landerijen en woningen in het betreffende gebied gemaakt heeft, maar in dat geval leveren zij geen enkele zwarigheid meer op dan alleen deze, dat het soms wegens gebrek aan op kaarten berustende gegevens ondoenlijk is scherpe grenzen te bepalen. Heijl Zieren erfgenamen; en Montfoert (d.i. Cornelis Jansz. de langdradigheid te besparen van een uiteenzetting, waarin uit de belendingen der gegevens van de zoo even genoemde vier jaren de identiteit der grondstukken af geleid wordt, zal ik een anderen weg inslaan, die op kortere wijze het gestelde doel bereikt. Daartoe licht ik uit het kohier van den tienden penning van 1561 (om zijn volledigheid en nauwkeurigheid boven de andere te verkiezen) de opgave van het gansche landbezit van Willem Dirksz. binnen de grenzen van het volledige Haagsche plattelandsgebied. Hij blijkt dan slechts te boek te staan voor de volgende posten. In het vierde weer (d.i. de vierde strook loopende van west naar oost) van het Klein Veentje gelegen aan de noordzij van de watering: Willem Dirksz. wonende benoorden Den Haag bruikt 3 morgen weiland hem eigen toebehoo- rende; dan verder in het vijfde weer benoorden het Kleine Veentje gelegen, d.w.z. in Segbroek in het oost- ambacht: Willem Dirksz. wonende benoorden Den Haag

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 61