97 167 200 207 220 INHOUD. 1 5 34 116 de officieren der Generali- schuttersdiensten door Mr. D. S. van Zuiden 1881 1941 door Dr. H. E. van Gelder, met een portret Simon de Brienne door Jhr. Dr. D. P. M. Gras- winckel, met drie afbeeldingen Over des burggraven huur te Scheveningen en het buitengoed Zorgvliet door Dr. P. J.van Breemen, met twee kaartjes Over den vrijdom van teit van burger- en T. J. Naudin ten Cate Van Haagsche Postwagens in de XVIIe en XVIIIe eeuw door Mr. W. J. M. Benschop, met drie afbeeldingen Koning Lodewijk Napoleon en de Haagsche water- verversching door H. Bonder, met twee kaartjes Opgave der geschriften en tijdschriftartikelen be treffende s-Gravenhage in 1939 verschenen, voor zoover ter kennis van de redactie gekomen Dezelfde opgave over de jaren 1940-1944 Alphabetisch register

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 9